Římská provincie od Atlantiku k Černému moři

date of exhibition: 2007/06/11 - 2007/06/29
institution: Akademie věd České republiky
type of exhibition: nevýtvarná