Marie Jiřičková: Tapiserie, keramika, šperky

date of exhibition: 2007/12/03 - 2007/12/21
institution: Akademie věd České republiky
type of exhibition: autorská