Karel Demel: Grafika z let 1979-2008

date of exhibition: 2008/03/17 - 2008/04/03
institution: Akademie věd České republiky
type of exhibition: autorská