Petr Melan: Grafická tvorba

date of exhibition: 2008/07/29 - 2008/08/21
institution: Akademie věd České republiky
type of exhibition: autorská