České památky před 100 lety - soupisy památek Archeologické komise

date of exhibition: 2009/02/09 - 2009/03/06
institution: Akademie věd České republiky
type of exhibition: nevýtvarná