České umění 40. let

date of exhibition: 1982/07/08 - 1982/09/05
institution: Oblastní galerie v Liberci
type of exhibition: kolektivní