Jana Sigmundová: Ilustrace

date of exhibition: 1979/09/13 - 1979/10/28
institution: Oblastní galerie Liberec
type of exhibition: autorská