Maďarská revoluční grafika: Na paměť 60. výročí MRR

date of exhibition: 1979/07/01 - 1979/09/09
institution: Oblastní galerie Liberec
type of exhibition: kolektivní