Cena Jindřicha Chalupeckého, Finále 2010 / Jindřich Chalupecká Award, Final 2010

date of exhibition: 2010/11/03 19:00
institution: DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art
type of exhibition: performace/akce

notes:
slavnostní ceremoniál předání cen