Milan Kodejš: Dvacet let práce v muzeu

date of exhibition: 1978/11/22 -
institution: Strahovská knihovna, filozofický sál
type of exhibition: autorská