Milan Kodejš: Dvacet let práce v muzeu

person, born
Kodejš Milan, 8. 1. 1933