Přírůstky AJG v období let 2000 - 2010

date of exhibition: 2010/09/18 - 2011/01/31
institution: Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou
type of exhibition: kolektivní