Městské muzeum v Žitavě jako tvůrce identity, kultury a magnet na turisty: Úspěchy, problémy, perspektivy

date of exhibition: 2010/11/30
institution: Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie
type of exhibition: přednáška/projev

notes:
německy
v rámci přednášek: Mezi svatyní a obchodním domem. Role muzeí a galerií v dnešní společnosti