Mezi svatyní a obchodním domem. Role muzeí a galerií v dnešní společnosti

date of exhibition: 2010/11-12
institution: Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie
type of exhibition: přednáška/projev

notes:
přednášejí ředitelé předních galerijních institucí z Čech, Moravy, Slovenska a Německa