Martin Kohout: GIQA2 (Glare Inland, Quiet Attachment 2)

date of exhibition: 2012/07/24 - 2012/08/26
institution: Centrum pro současné umění Futura
type of exhibition: autorská

notes:
-
Téměř samostatná výstava Martina Kohouta GIQA2 (Glare Inland, Quiet Attachment 2) — jakožto druhé seskupení, tentokrát s přetvořeným povrchem nepopírajíc řád, výstavy z nedávného léta.
(http://www.projectfutura.cz)