Jana Kochánková, Mark Ther, Ondřej Brody: Příroda se na něm vyřádila, Wiener Wurst, Mirek

date of exhibition: 2009/01/08 - 2009/02/08
institution: Ateliér Josefa Sudka
type of exhibition: kolektivní