Sabina Hašková: Bába jsem já

date of exhibition: 2010/09/08 - 2010/10/07
institution: Fenester Výloha pro současné umění
type of exhibition: autorská

notes:

V této výstavě můžeme v úvodním pohledu sledovat prolínání hned dvou hlavních rovin.
Tou první je fotografie a její prezentace. Tedy vůbec význam vernisáže a samotného vystavování media fotografie.
Tušíme zde jistý trialog, kdy je fotografie prezentovaná již na pozvánce na výstavu, dále totožnou fotografii vidíme v galerii Fenester -ulice a následně se s ní shledáváme v galerii Fenester- klub Chapeau Rouge, tedy že vnímání fotografie se na jednotlivých místech značně různí, vzhledem k vlivům, které jsou pro každé z místo prezentace charakteristické.
Další rovinou je samotná fotografie, jejíž obsah bych se alespoň částečně pokusila interpretovat.
Již po staletí máme potřebu imitovat přírodu. Přesto že jsme se obestavěli pomyslnou betonovou zdí (pro někoho s úspěchem bez metafory), tak ta divoká fascinující síla přírody nám stále schází. Východisko z tohoto rozkolu pak často nacházíme ve vytváření velmi banální imitace přírody, kde autenticita přírody je již dechem mrtvé milenky.
Přitom nás tak fascinuje, tak opravdová ve své šíři vlastních podob. Dle autorky je to naše skrytá přirozená každodenní tužba, která nás naplňuje, nabíjí a my se tak v životě můžeme posunout svižně dál. Tak proč se stále dokola chlácholíme tak nevěrnými imitacemi divokých peřejů a šumících vodopádů, barvy voňavých květin či jejich organické plasticity. Tak proč stále jíme ty koláče, jen kvůli tomu že jsou kulaté, přitom však bez chuti a živiny..?!
A co to je poslušnost, co slušnost a žití s nimi?
Co je nevědomost přesto, že jsme již už někdy věděli?
A co připravenost? Jaká je její váha, když je zároveň tou"-ialitou", která potřebuje čas?
Sabina Hašková