Magdalena Vovsová: Vybrané kapitoly, Z kreseb, grafik a plastik

date of exhibition: 2008/12/01 - 2008/12/31
institution: Studio Paměť, společnost pro záchranu kulturních hodnot
type of exhibition: autorská