Portfolia 1989-1996

date of exhibition: 2008/06/02 - 2008/07/01
institution: Malá galerie České spořitelny
type of exhibition: kolektivní