Jan Bružeňák: Obrazy a kresby z cest po Gyginsku

date of exhibition: 1985/08 - 1985/09
institution: Brněnské kulturní centrum
type of exhibition: autorská