Robert Brož: Knižná grafika, ilustrácia, plagát

date of exhibition: 1979/04 - 1979/05
institution: Oblastná galéria
type of exhibition: autorská