Z cyklu Paměti: zprávy, partitury, ztráta paměti, krajiny, havrani - Jiří Voves: Kresby, obrazy, Majda Rajčanová: Video

date of exhibition: 2007
institution: Mánes
type of exhibition: kolektivní

notes:
dolní sál