Peter Konečný: Životné dielo 1937 - 1954

date of exhibition: 1955/12/21 - 1956/01/15
institution: Výstavné miestnosti
type of exhibition: autorská