Bohuš Konečný: Obrazy, kresby

person, born
Konečný Bohuslav, 14. 1. 1927