Basel

date of exhibition: 1993/03
institution: Malá galerie České spořitelny
type of exhibition: kolektivní