Jan Konůpek: Výbor z díla

date of exhibition: 1951
institution: Městské muzeum
type of exhibition: autorská