Jan Konůpek: Krajiny

date of exhibition: 1963/04/21 - 1963/05/12
institution: Okresní vlastivědné muzeum
type of exhibition: autorská