Pavel Šticha: Saguaro král pouště

person, born
Šticha Pavel, 31. 5. 1942