Dětské kresby

date of exhibition: 1984/03
institution: Malá galerie České spořitelny
type of exhibition: kolektivní