Dětské kresby

date of exhibition: 1987/08
institution: Malá galerie České spořitelny
type of exhibition: kolektivní