Ladislav Rosík: Kanalizační litina očima fotografa

date of exhibition: 1999/10
institution: Malá galerie České spořitelny
type of exhibition: autorská