Jan Kubíček: Forma - akce (ze soukromé sbírky)

date of exhibition: 2010/12/08 - 2011/01/31
institution: Geofyzikální ústav AV ČR, přednáškový sál
type of exhibition: autorská