Blanka Kadečková: Obrazy, Jan Otava: Grafika a kresby

date of exhibition: 1981/12 - 1982/01
institution: Galerie bratří Čapků
type of exhibition: kolektivní