Blanka Kadečková: Obrazy, Jan Otava: Grafika a kresby

Collective Catalogue
published, title (subtitle)
1981   Blanka Kadečková: Obrazy, Jan Otava: Grafika a kresby