Bohdan Kopecký: Kresby

date of exhibition: 1981/05
institution: Muzeum husitského revolučního hnutí
type of exhibition: autorská