Pavel Kopáček

date of exhibition: 1968/09/08 - 1968/09/09
institution: Jednotný klub pracujících ROH Vysočina
type of exhibition: autorská