Jan Trampota: Výbor celoživotního díla

date of exhibition: 1968/05 - 1968/07
institution: Oblastní galerie výtvarného umění
type of exhibition: autorská