Důvěrný dialog II / Intimate Dialogue II

date of exhibition: 2002
institution: Strahovský klášter (Královská kanonie premonstrátů na Strahově)
type of exhibition: kolektivní