Pavel Sterec: Cožpak se pod stolem, který nás dělí, nedržíme všichni tajně za ruce?

Subordinate Document
published, title (subtitle)
2011   Nad/pod stolem
Press News
published, title (subtitle)
2010   Pavel Sterec: Cožpak se pod stolem, který nás dělí, nedržíme všichni tajně za ruce?