Cinetactics residents IV

date of exhibition: 2010/12/07 - 2011/01/14
institution: MeetFactory - Mezinárodní centrum současného umění / International Center of Contemporary Art
type of exhibition: kolektivní

notes:
Rumiko Hagiwara a Daniel de Roo dekonstruují metody vnímání. Ne jenom to na co se díváme, ale i to jak se díváme, se stává obsahem. Oba autory – rezidenty ateliérového programu MeetFactory doplní skupina domácích umělců a umělkyň, kteří pracují s podobnou poetikou manipulace smyslových prožitků.
Rumiko Hagiwara and Daniel de Roo deconstruct methods of perception. Not only what we look at, but also the way we do it, becomes the subject matter. Authors, both being residents of atelier programme, will be accompanied by several Czech artists, who also concern themselves with similar poetics of manipulating sensual experiences.