Babi Badalov: Zpráva ze života v Paříži

date of exhibition: 2010/11/11 - 2011/01/16
institution: tranzitdisplay
type of exhibition: autorská

notes:
Babi Badalov je umělec, básník. Jeho vizuální poezie má velmi často formu diáře, vzniká každý den kombinací vlastního lingvistického výzkumu manipulovaného obrazového materiálu, převážně s politickým obsahem. Pomocí kresby dotváří jednotlivé koláže do stránkových celků, často organizovaných do knih. Při psaní Badalov používá kombinaci cyrilice a latinky a všech jazyků, které umí, od perštiny přes ruštinu, angličtinu a francouzštinu. Záznam je velmi často veden fonetickou logikou, vznikají pak nečekané kombinace a slovní hříčky, možné jen díky takovým radikálním postupům. Kresba mnohdy splývá s psaným projevem a dotváří koláž, někdy jakoby překypí a zaplní formát v nečekaném horror vakui. Velmi často se jedná o ironické politické komentáře, zesměšňující politiky a společenské události, procesy integrace a hlavně azylovou politiku Evropské unie, se kterou má umělec bohaté zkušenosti.
Babi Badalov (*1959, Lerik, Ázerbajdžán), umělec a básník žijící v Paříži. Vystavoval v Soluni, Talinu, Aténách, Amsterodamu, San Francisku, Istanbulu, Petrohradu, Drážďanech, Cardiffu, Miláně. Jeho díla jsou součástí muzeí a soukromých sbírek jako je např. Ruské muzeum v Petrohradu, Azerbajdžánské státní muzeum umění v Baku, Muzeum umění v německém Emdenu či Muzeum umění ve švýcarském Martingny.