Edice 5

date of exhibition: 2010/12/08 - 2011/02/06
institution: Galerie Sýpka
type of exhibition: kolektivní

notes:
Edice 5 představuje atelier Malby 2 Fakulty umění Ostravské univerzity, který vede František Kowolowski a jeho odborný asistent Jiří Kuděla. Spolu s nimi se představí čerství absolventi školy Pavla Malinová, Josef Mladějovský a Pavel Dvořák.
Malířská škola Františka Kowolowského je otevřená různým formám a přístupům k médiu, počínaje malbou. Posluchačům je umožněno pracovat otevřeně a svobodně tak tradiční formu malby přesahovat.
Výstava Edice 5 přináší prezentaci různých projevů malby, rozkrývá viditelný vztah média a tématu a hledá pro něj adekvátní formy. Návštěvník se tak setká se soubory obrazů, prostorových objektů a videí nejčerstvější nastupující generace umělců spojených s Fakultou umění Ostravské univerzity.
Zároveň Galerie Sýpka otevírá možnost poznat kvalitní tvorbu významného současného českého malíře a performera Františka Kowolowského. Ten se kromě své tvorby věnuje mladým nadějným talentům, kterým nabízí své zkušenosti, vytváří umělecký dialog a pomáhá hledat, odhalovat a rozvíjet jejich potenciál.
Vernisáž korunována výstředním vystoupením hudebního tělesa Schwarzprior.