Petr Pastrňák: Hořící les

date of exhibition: 2011/01/07 - 2011/02/27
institution: Galerie Václava Špály
type of exhibition: autorská

notes:
-
Pokud se dnes doprovází vizuální umění slovem, činí se tak ve většině případů buď příběhem nebo autorským textem. Protože Petr Pastrňák se vyjadřuje výhradně malbou a já narativnost v umění nemám v oblibě, zbývá jakási třetí možnost, které můžeme říkat antiinterpretace.
Do této situace jsme se dostali vlivem globálního šíření informací v multikulturním prostředí, v němž bychom interpretaci mohli nazvat pojmem „outsourcing“. Tato služba divákovi může mít různá pravidla podle toho, jak si je nastavíme. V jejich rámci pak lze obrazy Petra Pastrňáka zařadit k médiu velkoformátové malby, dokonce panoramatické, instinktivní, téměř abstraktní.
Co je v dnešní době na jeho díle nejvíc fascinující: pracuje zobrazivou formou s klasickým tématem krajiny, a protože si vytvořil svou vlastní osobitou manýru, jsou jeho plátna naprosto unikátní. Tahy štětce střídá se stříkanou malbou a již zmiňovaná intuitivnost se dá pojmenovat jako mystická kaligrafie, jejímž základem je jednak lehkost záznamu, ale také cosi specifického, intimního, vnitřního, vědoucího.
Do zobrazování skutečnosti se pouštějí spíš nepoučení autoři, protože ti poučení z dějin umění vědí, že to je ten nejtěžší způsob uměleckého vyjádření, ačkoli jistou kontinuitu tohoto klasického média obecně ctíme. Proto je taková malba i dílem autorské odvahy a z větší části výjimečného talentu, který se objevuje párkrát za desetiletí.
Když se ohlédneme zpět do devadesátých let, kdy se Petr Pastrňák jako autor výrazně vyprofiloval, je zřejmé, že ve své generaci je ojedinělým pilířem.I když se ocitáme na konci věku, je faktem, že úcta k některým novověkým vynálezům – jako jsou právě umělecká díla – přetrvá a možná i poroste.
Lenka Lindaurová