Milan Grygar: Mezi viděním a slyšením

date of exhibition: 1992/06/04 - 1992/06/28
institution: Centrum české grafiky
type of exhibition: autorská