Cena Oskára Čepana 2007

date of exhibition: 2007/06/029 - 2007/08/05
institution: Galéria Médium
type of exhibition: kolektivní