Magdalena Cubrová: Obrazy a kresby

date of exhibition: 1979
institution: Galerie umění Karlovy Vary
type of exhibition: autorská