Karel Hruška: 1961 - 64

date of exhibition: 1964/09/02 - 1964/09/27
institution: Galerie Československý spisovatel
type of exhibition: autorská