Pavel Holeka: Koláže

date of exhibition: 1995/08/28 - 1995/09/05
institution: Budapešť
type of exhibition: autorská