Pavel Holeka: Koláže

date of exhibition: 1995/09
institution: Městské muzeum
type of exhibition: autorská