Petr Vlček

date of exhibition: 1997/03/03 - 1997/03/28
institution: Dům U Jonáše
type of exhibition: autorská